Хората често ни питат...

Influencer
Какво мога да постигна за бранда си чрез инфлуенсър маркетинг кампания?

Според целите на кампанията - достигате до повече потребители, рекламирате бранда в рамките на конкретна кампания, достигате по голяма ангажираност с бранда, увеличавате последователите си в социалните мрежи, генерирате посещания на вашия сайт и увеличавате продажбите, постигате по-фоляма разпознаваемост на бранда.

Можете ли да ни предоставите информация за таргет аудиторията на инфлуенсърите?

Работим с база данни от над 400+  ифнлуенсъра и имаме достъп до  статистики за всичките им социални мрежи, които включват reach, impressions, comments, target audience, views per video & engagement rate. При изготвяне на предложение и подбор на инфлуенсъри, подходящи за конкретната кампания, изпращаме подробни данни, както и очакван резултат за целия период на кампанията.

Какви са вашите услуги (тоест какво правите вие в целия процес) и заплащат ли се отделно?

Ние създаваме перфектната инфлуенсър маркетинг кампания, намираме подходящите инфлуенсъри за Вашия бранд, според техните статистики - брой последователи, ангажираност, импресии и характеристики на тяхната аудитория. По време на кампания менажираме целия процес, като комуникацията с инфлуенсъри, изготвяне на график и договор и изпращане на дейностите за предварително одобрение към клиента. След края на кампанията изготвяме подробен отчет и финален доклад с резултати от кампанията. Нашите услуги се включват към предложението за инфлуенсър маркетинг кампания, което изпращаме към клиента.

Как се определя бюджетът за еднократна инфлуенсър маркетинг кампания?

Бюджетът се определя от подбора на инфлуенсъри, зададените критерии за продуктово позициониране и разбира се броя дейности в рамките на една инфлуенсър маркетинг кампания. Колкото по-дългосрочна е кампанията, толкова по-малък е бюджета, тъй като колаборацията на инфлуенсърите с бранда става по-органично и ненатрапчиво в дългосрочен план.